Zarządzenia

Zarządzenie Kanclerza Śląskiej Wyższej Szkoły Medycznej w Katowicach Nr 4/SWSM/2024 z dnia 10 maja 2024 r. w sprawie: wysokości opłat na studiach I stopnia w Śląskiej Wyższej Szkole Medycznej w Katowicach w roku akademickim 2024/2025

Zarządzenie Kanclerza Śląskiej Wyższej Szkoły Medycznej w Katowicach Nr 4B/SWSM/2024 z dnia 10 maja 2024 r. w sprawie: wysokości opłat na studiach II stopnia w Śląskiej Wyższej Szkole Medycznej w Katowicach w roku akademickim 2024/2025

Zarządzenie Rektora Śląskiej Wyższej Szkoły Medycznej w Katowicach nr 5C/R/SWSM/2024 z dnia 9 maja 2024 r. w sprawie: organizacji roku akademickiego 2024/2025 w Śląskiej Wyższej Szkole Medycznej w Katowicach

Zarządzenie Rektora Śląskiej Wyższej Szkoły Medycznej w Katowicach nr 5A/R/SWSM/2024 z dnia 9 maja 2024 r. w sprawie: wykazu kierunków studiów, na które może być prowadzona rekrutacja kandydatów w wyniku potwierdzania efektów uczenia się

Zarządzenie Kanclerza Śląskiej Wyższej Szkoły Medycznej w Katowicach Nr 3/K/SWSM/2024 z dnia 30 kwietnia 2024 r. w sprawie: Regulaminu Opłat w Śląskiej Wyższej Szkole Medycznej w Katowicach

 Zarządzenie Rektora Śląskiej Wyższej Szkoły Medycznej w Katowicach nr 2/R/SWSM/2023 z dnia 24 sierpnia 2023 r. w sprawie: zmian w „Regulaminie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń dla studentów” Śląskiej Wyższej Szkoły Medycznej w Katowicach

Zarządzenie Kanclerza Śląskiej Wyższej Szkoły Medycznej w Katowicach nr 3/SWSM/2023 z dnia 10 maja 2023 r. w sprawie wysokości opłat na studiach I stopnia w Śląskiej Wyższej Szkole Medycznej w Katowicach w roku akademickim 2023/2024

Zarządzenie Kanclerza Śląskiej Wyższej Szkoły Medycznej w Katowicach nr 3B K/SWSM/2023 z dnia 10 maja 2023 r. w sprawie wysokości opłat na studiach II stopnia w Śląskiej Wyższej Szkole Medycznej w Katowicach w roku akademickim 2023/2024

Zarządzenie Rektora Śląskiej Wyższej Szkoły Medycznej w Katowicach nr 5/R/SWSM/2023 z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie: organizacji roku akademickiego 2023/2024 w Śląskiej Wyższej Szkole Medycznej w Katowicach
 
Zarządzenie Rektora Śląskiej Wyższej Szkoły Medycznej w Katowicach nr 7/R/SWSM/2023 z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie: wykazu kierunków studiów, na które może być prowadzona rekrutacja kandydatów w wyniku potwierdzania efektów uczenia się

Zarządzenie Rektora Śląskiej Wyższej Szkoły Medycznej w Katowicach nr 11/R/SWSM/2022 z dnia 16 maja 2022 r. uchylające Zarządzenie Rektora Śląskiej Wyższej Szkoły Medycznej w Katowicach nr 37/R/SWSM/2021 z dnia 9 grudnia 2021 r. w sprawie realizacji praktyk zawodowych w roku akademickim 2021/2022 w związku ze zniesieniem stanu epidemii Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii

Zarządzenie Kanclerza Śląskiej Wyższej Szkoły Medycznej w Katowicach Nr 3/SWSM/2022 z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie: wysokości opłat na studiach I stopnia w Śląskiej Wyższej Szkole Medycznej w Katowicach w roku akademickim 2022/2023

Zarządzenie Kanclerza Śląskiej Wyższej Szkoły Medycznej w Katowicach Nr 3B K/SWSM/2022 z dnia 28 kwietnia 2022 roku w sprawie: opłat obowiązujących na studiach II stopnia w Śląskiej Wyższej Szkole Medycznej w Katowicach w roku akademickim 2022/2023

Zarządzenie Rektora Śląskiej Wyższej Szkoły Medycznej w Katowicach nr 10/R/SWSM/2022 z dnia 26 kwietnia 2022 r. w sprawie: wykazu kierunków studiów, na które może być prowadzona rekrutacja kandydatów w wyniku potwierdzania efektów uczenia się

Zarządzenie Rektora Śląskiej Wyższej Szkoły Medycznej w Katowicach nr 8/R/SWSM/2022 z dnia 26 kwietnia 2022 r. w sprawie: organizacji roku akademickiego 2022/2023 w Śląskiej Wyższej Szkole Medycznej w Katowicach

Zarządzenie Rektora Śląskiej Wyższej Szkoły Medycznej w Katowicach nr 5/R/SWSM/2022 z dnia 1 lutego 2022 r. w sprawie: zmian w „Regulaminie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń dla studentów” Śląskiej Wyższej Szkoły Medycznej w Katowicach

Zarządzenie Kanclerza Śląskiej Wyższej Szkoły Medycznej w Katowicach Nr 2/K/SWSM/2022 z dnia 28 stycznia 2022r w sprawie: zmiany wysokości opłat na kierunku Medycyna estetyczna, realizowanego w ramach studiów podyplomowych w Śląskiej Wyższej Szkole Medycznej w Katowicach, w roku akademickim 2021/2022

Zarządzenie Rektora Śląskiej Wyższej Szkoły Medycznej w Katowicach nr 37/R/SWSM/2021 z dnia 9 grudnia 2021 r. w sprawie realizacji praktyk zawodowych w roku akademickim 2021/2022

Zarządzenie Kanclerza Śląskiej Wyższej Szkoły Medycznej w Katowicach Nr 11/K/SWSM/2021 z dnia 09 grudnia 2021 r. w sprawie: wysokości opłat obowiązujących studentów rozpoczynających naukę na studiach I stopnia w Śląskiej Wyższej Szkole Medycznej w Katowicach od semestru letniego w roku akademickim 2021/2022

Zarządzenie Rektora Śląskiej Wyższej Szkoły Medycznej w Katowicach nr 20/R/SWSM/2021 z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie: sposobu wyłaniania grupy 5% najlepszych studentów kierunku w danym roku akademickim.

Zarządzenie Kanclerza Śląskiej Wyższej Szkoły Medycznej w Katowicach Nr 4/SWSM/2021 z dnia 07 maja 2021 r. w sprawie: wysokości opłat na studiach I stopnia w Śląskiej Wyższej Szkole Medycznej w Katowicach w roku akademickim 2021/2022

Zarządzenie Kanclerza Śląskiej Wyższej Szkoły Medycznej w Katowicach Nr 4B K/SWSM/2021 z dnia 07 maja 2021 roku w sprawie: opłat obowiązujących na studiach II stopnia w Śląskiej Wyższej Szkole Medycznej w Katowicach w roku akademickim 2021/2022

Zarządzenie Rektora Śląskiej Wyższej Szkoły Medycznej w Katowicach nr 17/R/SWSM/2021 z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie: organizacji roku akademickiego 2021/2022 w Śląskiej Wyższej Szkole Medycznej w Katowicach

Zarządzenie Rektora Śląskiej Wyższej Szkoły Medycznej w Katowicach Nr 16/R/SWSM/2021 z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie: warunków i organizacji weryfikacji efektów uczenia się określonych w programie studiów z wykorzystaniem technologii informatycznych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w semestrze letnim roku akad. 2020/2021

Zarządzenie Rektora Śląskiej Wyższej Szkoły Medycznej w Katowicach nr 15A/R/SWSM/2021 z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie: wykazu kierunków studiów, na które może być prowadzona rekrutacja kandydatów w wyniku potwierdzania efektów uczenia się

Zarządzenie Rektora Śląskiej Wyższej Szkoły Medycznej w Katowicach nr 11/R/SWSM/2021 z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Rektora Śląskiej Wyższej Szkoły Medycznej w Katowicach 29/R/SWSM/2016 z dnia 24 listopada 2016 r.w sprawie systemu zapewniania studentom i słuchaczom wsparcia ze strony Uczelni

Zarządzenie Rektora Śląskiej Wyższej Szkoły Medycznej w Katowicach Nr 32/R/SWSM/2020 z dnia 29 października 2020 r. w sprawie: warunków i organizacji weryfikacji efektów uczenia się określonych w programie studiów z wykorzystaniem technologii informatycznych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w semestrze zimowym roku akad. 2020/2021

Zarządzenie Rektora Śląskiej Wyższej Szkoły Medycznej w Katowicach Nr 23/R/SWSM/2020 z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie: warunków i organizacji weryfikacji efektów uczenia się określonych w programie studiów z wykorzystaniem technologii informatycznych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w roku akad. 2019/2020

Zarządzenie Rektora Śląskiej Wyższej Szkoły Medycznej w Katowicach Nr 22/R/SWSM/2020 z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie: przeprowadzenia egzaminu dyplomowego dotyczącego sesji letniej 2019/2020 w formie zdalnej

Zarządzenie Rektora Śląskiej Wyższej Szkoły Medycznej w Katowicach Nr 21/R/SWSM/2020 z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie: przeprowadzenia egzaminu dyplomowego dotyczącego sesji zimowej 2019/2020 w formie zdalnej

Zarządzenie Kanclerza Śląskiej Wyższej Szkoły Medycznej w Katowicach Nr 3/SWSM/2020 z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie: wysokości opłat na studiach I stopnia w Śląskiej Wyższej Szkole Medycznej w Katowicach w roku akademickim 2020/2021

Zarządzenie Rektora Śląskiej Wyższej Szkoły Medycznej w Katowicach nr 15/R/SWSM/2020 z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie: przeprowadzenia egzaminu dyplomowego dotyczącego sesji letniej 2019/2020 w formie zdalnej

Zarządzenie Rektora Śląskiej Wyższej Szkoły Medycznej w Katowicach nr 10/R/SWSM/2020 z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie: wykazu kierunków studiów, na które może być prowadzona rekrutacja kandydatów w wyniku potwierdzania efektów uczenia się

Zarządzenie Rektora Śląskiej Wyższej Szkoły Medycznej w Katowicach nr 6/R/SWSM/2020 z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie: organizacji roku akademickiego 2020/2021 w Śląskiej Wyższej Szkole Medycznej w Katowicach

Zarządzenie Rektora Śląskiej Wyższej Szkoły Medycznej w Katowicach nr 5/R/SWSM/2020 z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie: przeprowadzenia egzaminu dyplomowego dotyczącego sesji zimowej 2019/2020 w formie zdalnej

Zarządzenie Rektora Śląskiej Wyższej Szkoły Medycznej w Katowicach nr 4A/R/SWSM/2020 z dnia 14 kwietnia 2020 r. w sprawie: warunków i organizacji weryfikacji efektów uczenia się określonych w programie studiów z wykorzystaniem technologii informatycznych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w roku akad. 2019/2020

Zarządzenie Rektora Śląskiej Wyższej Szkoły Medycznej w Katowicach nr 16/R/SWSM/2019 z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie: wprowadzenia nowego „Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń dla studentów” Śląskiej Wyższej Szkoły Medycznej w Katowicach

Zarządzenie Kanclerza Śląskiej Wyższej Szkoły Medycznej w Katowicach Nr 4A/K/SWSM/2019 z dnia 06 maja 2019 r. w sprawie: wysokości opłat na studiach I stopnia w Śląskiej Wyższej Szkole Medycznej w Katowicach w roku akademickim 2019/2020

Zarządzenie Kanclerza Śląskiej Wyższej Szkoły Medycznej w Katowicach Nr 4C/K/SWSM/2019 z dnia 06 maja 2019 r. w sprawie: opłat obowiązujących na studiach II stopnia w Śląskiej Wyższej Szkole Medycznej w Katowicach w roku akademickim 2019/2020

Zarządzenie Kanclerza Śląskiej Wyższej Szkoły Medycznej w Katowicach Nr 4/K/SWSM/2019 z dnia 06 maja 2019 r. w sprawie: Regulaminu opłat w Śląskiej Wyższej Szkole Medycznej w Katowicach

Zarządzenie Rektora Śląskiej Wyższej Szkoły Medycznej w Katowicach nr 9/R/SWSM/2019 z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie: wykazu kierunków studiów, na które może być prowadzona rekrutacja kandydatów w wyniku potwierdzania efektów uczenia się

Zarządzenie Rektora Śląskiej Wyższej Szkoły Medycznej w Katowicach nr 5/R/SWSM/2019 z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie: organizacji roku akademickiego 2019/2020 w Śląskiej Wyższej Szkole Medycznej w Katowicach

Zarządzenie Rektora Śląskiej Wyższej Szkoły Medycznej w Katowicach nr 6A/R/SWSM/2018 z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie: wykazu kierunków studiów, na które może być prowadzona rekrutacja kandydatów w wyniku potwierdzania efektów uczenia się

Zarządzenie Rektora Śląskiej Wyższej Szkoły Medycznej w Katowicach nr 13/R/SWSM/2017 z dnia 01 czerwca 2017r. w sprawie: wprowadzenia nowego „Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów” Śląskiej Wyższej Szkoły Medycznej w Katowicach

Zarządzenie Rektora Śląskiej Wyższej Szkoły Medycznej w Katowicach nr 23/R/SWSM/2016 z dnia 18 października 2016 r. w sprawie: sposobu wyłaniania grupy 5% najlepszych studentów kierunku w danym roku akademickim

Zarządzenie Rektora Śląskiej Wyższej Szkoły Medycznej w Katowicach nr 4/R/SWSM/2018 z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie: organizacji roku akademickiego 2018/2019 w Śląskiej Wyższej Szkole Medycznej w Katowicach

Zarządzenie Rektora Śląskiej Wyższej Szkoły Medycznej w Katowicach nr 29/R/SWSM/2016 z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie: systemu zapewniania studentom i słuchaczom wsparcia ze strony uczelni

 Zarządzenie Kanclerza Śląskiej Wyższej Szkoły Medycznej w Katowicach nr 2/K/SWSM/2019 z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu przyznawania wsparcia w ramach dotacji podmiotowej przeznaczonej na zadania związane z zapewnieniem osobom z niepełnosprawnościami warunków do pełnego udziału w przyjmowaniu na studia, do szkól doktorskich, kształceniu na studiach lub w szkołach doktorskich lub prowadzeniu działalności naukowej

 Zarządzenie Kanclerza Śląskiej Wyższej Szkoły Medycznej w Katowicach Nr 4A/K/SWSM/2018 z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie: wysokości opłat na studiach I stopnia w Śląskiej Wyższej Szkole Medycznej w Katowicach w roku akademickim 2018/2019

Zarządzenie Kanclerza Śląskiej Wyższej Szkoły Medycznej w Katowicach Nr 4C/K/SWSM/2018 z dnia 11 maja 2018 roku w sprawie: opłat obowiązujących na studiach II stopnia w Śląskiej Wyższej Szkole Medycznej w Katowicach w roku akademickim 2018/2019

Zarządzenie Kanclerza Śląskiej Wyższej Szkoły Medycznej w Katowicach Nr 4G/K/SWSM/2018 z dnia 11 maja 2018r w sprawie: wysokości opłat na studiach podyplomowych w Śląskiej Wyższej Szkole Medycznej w Katowicach w roku akademickim 2018/2019

Zarządzenie Kanclerza Śląskiej Wyższej Szkoły Medycznej w Katowicach Nr 6A/K/SWSM/2018 z dnia 27 lipca 2018 r w sprawie: wysokości opłat obowiązujących studentów kontynuujących naukę na studiach I stopnia w Śląskiej Wyższej Szkole Medycznej w Katowicach w roku akademickim 2018/2019

Zarządzenie Kanclerza Śląskiej Wyższej Szkoły Medycznej w Katowicach Nr 4B/K/SWSM/2018 z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie: opłat obowiązujących przy zapisie na semestr zimowy roku akademickiego 2018/2019 na studia I i II stopnia w Śląskiej Wyższej Szkoły Medycznej w Katowicach

Zarządzenie Kanclerza SWSM nr 7/K/SWSM/2018 z dnia 29 sierpnia 2018 r. Regulamin promocji w opłatach obowiązujących w roku akademickim 2018/2019 dla kandydatów na studia na kierunkach: Kosmetologia / Gastronomia / Dietetyka (studia I stopnia)

Zarządzenie Kanclerza SWSM nr 4F/K/SWSM/2018 z dnia 11 maja 2018 r. Regulamin promocji w opłatach obowiązujących w roku akademickim 2018/2019 kandydatów na studia II stopnia na kierunkach Kosmetologia i Dietetyka

Zarządzenie Kanclerza SWSM nr 7/K/SWSM/2016 z dnia 26 września 2016 r. w sprawie: Regulaminu opłat w Śląskiej Wyższej Szkole Medycznej w Katowicach

Zarządzenie Kanclerza Śląskiej Wyższej Szkoły Medycznej w Katowicach Nr 4/K/SWSM/2018 z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie: nowych wzorów umów o świadczenie usług edukacyjnych

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Kanclerza nr 4/K/SWSM/2018 - Umowa edukacyjna - studia licencjackie, kierunek: Kosmetologia

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Kanclerza nr 4/K/SWSM/2018 - Umowa edukacyjna - studia licencjackie, kierunek: Dietetyka

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Kanclerza nr 4/K/SWSM/2018 - Umowa edukacyjna - studia inżynierskie, kierunek: Gastronomia

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Kanclerza nr 4/K/SWSM/2018 - Umowa edukacyjna - studia drugiego stopnia, kierunek: Kosmetologia

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Kanclerza nr 4/K/SWSM/2018 - Umowa edukacyjna - studia drugiego stopnia, kierunek: Dietetyka