Ogłoszenia i komunikaty

Zapytanie dotyczące oszacowania kosztów organizacji i realizacji szkolenia pn.  „Zarządzanie stresem i radzenie sobie z trudnymi sytuacjami”.


Zapytanie ofertowe nr 9/POWER/2019

"Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatu dla studentów Śląskiej Wyższej Szkoły Medycznej w Katowicach w ramach Projektu: „Wiedza, edukacja zintegrowany program rozwoju SWSM w Katowicach” w semestrze zimowym, w roku akademickim 2019/2020 pn. "Stratygrafia w diagnostyce dietetycznej" w wymiarze 32 godzin dydaktycznych tj. 2 grupy po 16 godzin dydaktycznych".
 

Zapytanie ofertowe nr 8/POWER/2019

„Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatu dla studentów Śląskiej Wyższej Szkoły Medycznej w Katowicach w ramach Projektu: „Wiedza, edukacja zintegrowany program rozwoju SWSM w Katowicach” w semestrze zimowym, w roku akademickim 2019/2020 pn. Efektywna komunikacja i współpraca w zespole w wymiarze 40 dydaktycznych tj. 2 grupy po 20 godzin dydaktycznych”.

Zapytanie ofertowe nr 8/POWER/2019

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 8/POWER/2019

Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego nr 8/POWER/2019

Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego nr 8/POWER/2019

Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego nr 8/POWER/2019

Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego nr 8/POWER/2019

Załącznik nr 7 do Zapytania ofertowego nr 8/POWER/2019


Zaproszenie do składania ofert na wykonywanie usługi w zakresie zmiany strony www.swsm.pl na responsywną wraz z możliwością powiększenia tekstu dla osób słabowidzących oraz możliwością wyboru trybu kontrastu

Załącznik


Ogłoszenie o postępowaniu:

Zapytanie ofertowe nr 6/POWER/2019

Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatu dla studentów Śląskiej Wyższej Szkoły Medycznej w Katowicach, w ramach Projektu: „Wiedza, edukacja zintegrowany program rozwoju SWSM w Katowicach” w roku akademickim 2018/2019

pn. "Psychodietetyka - wzmacnianie i wzbudzanie motywacji pacjenta w leczeniu żywieniowym" w wymiarze 80 godzin dydaktycznych (2 grupy po 40 godzin dydaktycznych),

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

Zapytanie ofertowe nr 6/POWER/2019

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 6/POWER/2019

Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego nr 6/POWER/2019

Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego nr 6/POWER/2019

Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego nr 6/POWER/2019

Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego nr 6/POWER/2019


Ogłoszenie o postępowaniu:

Zapytanie ofertowe nr 5/POWER/2019

Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatu dla studentów Śląskiej Wyższej Szkoły Medycznej w Katowicach, w ramach Projektu: „Wiedza, edukacja zintegrowany program rozwoju SWSM w Katowicach” w roku akademickim 2018/2019

pn. "Język migowy – poziom podstawowy" w wymiarze 60 godzin dydaktycznych,

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

Zapytanie ofertowe nr 5/POWER/2019

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 5/POWER/2019

Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego nr 5/POWER/2019

Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego nr 5/POWER/2019

Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego nr 5/POWER/2019

Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego nr 5/POWER/2019


Ogłoszenie o postępowaniu:

Zapytanie ofertowe nr 4/POWER/2019

Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatu dla studentów Śląskiej Wyższej Szkoły Medycznej w Katowicach, w ramach Projektu: „Wiedza, edukacja zintegrowany program rozwoju SWSM w Katowicach” w roku akademickim 2018/2019

pn. "Psychodietetyka - wzmacnianie i wzbudzanie motywacji pacjenta w leczeniu żywieniowym" w wymiarze 80 godzin dydaktycznych (2 grupy po 40 godzin dydaktycznych),

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

Zapytanie ofertowe nr 4/POWER/2019

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 4/POWER/2019

Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego nr 4/POWER/2019

Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego nr 4/POWER/2019

Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego nr 4/POWER/2019

Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego nr 4/POWER/2019


Ogłoszenie o postępowaniu:

Zapytanie ofertowe nr 3/POWER/2019

Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatu dla studentów Śląskiej Wyższej Szkoły Medycznej w Katowicach, kierunku Dietetyka II stopnia, w ramach Projektu: „Wiedza, edukacja zintegrowany program rozwoju SWSM w Katowicach”, w semestrze zimowym w roku akademickim 2018/2019

p.n. „Stratygrafia w diagnostyce dietetycznej” w wymiarze 16 godzin dydaktycznych,

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

Zapytanie ofertowe nr 3/POWER/2019

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 3/POWER/2019

Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego nr 3/POWER/2019

Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego nr 3/POWER/2019

Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego nr 3/POWER/2019

Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego nr 3/POWER/2019

Załącznik nr 6 do Zapytania ofertowego nr 3/POWER/2019


Postępowanie zakończone:

Zapytanie ofertowe nr 1/POWER/2019

Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów dla studentów kierunku Kosmetologia I stopnia w ramach Projektu: „Wiedza, edukacja zintegrowany program rozwoju SWSM w Katowicach”, w semestrze zimowym roku akademickiego 2018/2019

pn. "Efektywna komunikacja i współpraca w zespole" w wymiarze 20 godzin dydaktycznych,

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

Zapytanie ofertowe nr 1/POWER/2019

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/POWER/2019

Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego nr 1/POWER/2019

Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego nr 1/POWER/2019

Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego nr 1/POWER/2019


Postępowanie zakończone:

Zapytanie ofertowe nr 2/POWER/2019

Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatu dla studentów kierunku Dietetyka II stopnia w ramach Projektu: „Wiedza, edukacja zintegrowany program rozwoju SWSM w Katowicach”, w roku akademickim 2018/2019

pn. "Język migowy – poziom podstawowy" w wymiarze 60 godzin dydaktycznych,

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

Zapytanie ofertowe nr 2/POWER/2019

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 2/POWER/2019

Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego nr 2/POWER/2019

Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego nr 2/POWER/2019

Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego nr 2/POWER/2019


 Zaproszenie do składania ofert na zakup kosmetyków/środków higienicznych.