Wzory dyplomów

Wzór dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia oraz wzór dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia

 Opis dokumentu:

  • data wprowadzenia wzoru do obrotu prawnego: 12 lipca 2021 roku

  • data rozpoczęcia wydawania dokumentu publicznego danego wzoru: 12 lipca 2021 roku

  • okres ważności dokumentu publicznego: nie określono

Wzór dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia – widok ogólny wzorca dokumentu oraz jego elementy charakterystyczne

Wzór dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia – widok ogólny wzorca dokumentu oraz jego elementy charakterystyczne

Pliki graficzne obrazujące elementy zabezpieczeń przed fałszerstwem przeznaczone do weryfikacji autentyczności dokumentu publicznego pierwszego i drugiego stopnia, wraz z opisem sposobu dokonywania tej weryfikacji