Studia I stopnia - KOSMETOLOGIA

Program studiów

Zarządzenie Rektora Śląskiej Wyższej Szkoły Medycznej w Katowicach nr 24/R/SWSM/2019 z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie systemu weryfikacji efektów uczenia się i systemu oceniania

Zarządzenie Rektora Śląskiej Wyższej Szkoły Medycznej w Katowicach 26/R/SWSM/2017 z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie systemu weryfikacji efektów kształcenia i systemu oceniania

Uchwała Senatu Śląskiej Wyższej Szkoły Medycznej w Katowicach nr 250 2016/2017 z dnia 30 maja 2017 roku w sprawie: przyjęcia dokumentacji programu kształcenia dla studiów pierwszego stopnia kierunku „kosmetologia”– cykle kształcenia od roku akademickiego 2017/2018

Kierunkowe efekty uczenia

Program studiów od roku akademickiego 2019/2020

Studia II stopnia - DIETETYKA

Program studiów

Program studiów od roku akademickiego 2019/2020

Program studiów od roku akademickiego 2020/2021

Zarządzenie Rektora Śląskiej Wyższej Szkoły Medycznej w Katowicach nr 24/R/SWSM/2019 z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie systemu weryfikacji efektów uczenia się i systemu oceniania

Kierunkowe efekty uczenia

Więcej artykułów…

  1. Programy studiów